Biomedic Ventures zostało utworzone w 2012 roku.

Od początku swojej działalności wspiera innowacyjność na terenie całej Polski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizujemy zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty, których celem jest wyjście nauki na pole biznesu, a także podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw tworzących zaawansowane technologicznie rozwiązania. Biomedic Ventures to organizacja o charakterze non-profit.

Pracujemy nad wzrostem wartości rozwijanych przedsięwzięć, a całość zysków płynących z działalności przekazujemy na realizację naszych celów statutowych.

Naszą misją jest wspieranie pomysłodawców oraz przedsiębiorstw w rozwoju zaawansowanych rozwiązań technologicznych opartych o podstawy naukowe.

Nasze usługi skierowane są zarówno do naukowców, przedsiębiorców jak i uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych.

Do głównych obszarów naszej działalności należą:

  • Komercjalizacja wyników badań naukowych,
  • Wsparcie w procesie zakładania nowych przedsiębiorstw,
  • Transfer technologii,
  • Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorstwami zagranicznymi,
  • Finansowanie młodych przedsiębiorstw.